Kontakt

Siedziba:
59-225 Goliszów 88

Adres do doręczeń:
59-220 Legnica, ul. Kościuszki 34

Tel: 602 – 258 – 029
Fax: 76 / 866 – 02 – 00

NIP: 691-252- 15-59
KRS: 0000657621
REGON: 366309604
Kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł w całości opłacony